Kod CPV w zamówieniach publicznych

Redakcja

17 grudnia, 2023
Kod CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – jest systemem, który klasyfikuje zamówienia publiczne. Ma na celu uproszczenie i ustandaryzowanie pozycji zamówień publicznych i określa przedmiot tego zamówienia.

Klasyfikacja zamówień publicznych według podmiotu

Podmioty biorące udział w zamówieniach publicznych:
  • Rząd: organ władzy wykonawczej, która jest powierzona głowie państwa i jego ministrom. Są oni powoływani dekretem lub w drodze wyborów, zgodnie z różnymi konstytucjami.
  • Samorząd lokalny (lub rady): jednostka administracyjna utworzona dla spraw lokalnych, takich jak roboty publiczne i usługi komunalne, które podlegają rządowi centralnemu, ale w szczególności, których administracja pochodzi od nich samych, bez żadnej interwencji z innych poziomów.

Klasyfikacja zamówień publicznych według wartości

Wartość kontraktu jest zwykle oceniana na podstawie kosztów dóbr lub usług, które mają być dostarczone w ramach tego kontraktu. Gdybyśmy byli w stanie sklasyfikować kontrakty publiczne pod względem ich możliwej wartości, to istniałyby trzy główne kategorie: kontrakty o małej wartości, średniej wielkości i dużej skali.

Klasyfikacja zamówień publicznych według trybu

Podstawowe tryby zamówień publicznych to przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony, które różnią się tym, ile przedsiębiorców może wziąć w nim udział.

Polecane: