W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetargów, w tym definicji, rodzajów i różnic między nimi. Będziesz miał okazję zapoznać się z najważniejszymi pojęciami związanymi z przetargami, takimi jak procedura przetargowa, tryb zamówienia publicznego, kryteria oceny ofert, negocjacje, zamówienia z wolnej ręki i wiele innych. Dowiesz się, czym różnią się przetargi krajowe od przetargów międzynarodowych, a także jakie są zasady i kryteria, którymi kierują się organy publiczne przy wyborze ofert.