Jakie są zasady przeprowadzania przetargu ograniczonego?

Redakcja

14 grudnia, 2023
Przetarg ograniczony jest rodzajem procedury udzielania zamówień publicznych w Polsce. Pozwala on na stosowanie przetargów zamkniętych, składanie ofert tylko przez dwóch lub trzech dostawców (w zależności od określonych wymagań) oraz nie daje prawa do udzielenia więcej niż 30% całkowitej wartości zamówienia bez otwartego procesu konkurencyjnego.

Przetarg ograniczony a zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony a zamówienia publiczne w Polsce. Przetargi ograniczone są najbardziej powszechnym sposobem zamawiania towarów, usług lub robót budowlanych od firmy prywatnej bez wystawiania jej na konkurencję ze strony innych podmiotów za uzgodnioną cenę. Proces ten jest regulowany przepisami (Ustawa o Zamówieniach Publicznych), które określają ogólne zasady mające zastosowanie do wszystkich rodzajów zamówień – zarówno otwartych, ograniczonych, jak i negocjowanych – bez uszczerbku dla przepisów stosowanych na podstawie kryteriów wielkości lub sektora.

Przetarg ograniczony – zalety i wady

Jedną z głównych zalet jest to, że proces przetargowy w Polsce jest łatwiejszy, szybszy i mniej kosztowny. Inną atrakcyjną cechą tego typu wydarzeń jest możliwość ich zastosowania przez osoby, które nie są w stanie zainwestować znacznych kwot, ale mają w planach wartościowe projekty, jak również przez tych, których zasoby mogą być ograniczone przez czas lub doświadczenie. Wadą może być fakt, że dla drobnych przedsiębiorców bez dobrych pomysłów i znacznego zaplecza finansowego zbyt łatwe może stać się składanie wniosków bez nadziei, że ich propozycje zostaną w ogóle zaakceptowane, co ostatecznie doprowadzi ich donikąd.

Co należy zrobić aby wziąć udział w przetargu ograniczonym?

Musisz się zarejestrować, aby wiedzieć dokładnie kim Ty i Twoja firma jesteś. Zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:
  • swoje dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia)
  • polski numer identyfikacyjny lub zaświadczenie o obywatelstwie W Polsce istnieje kilka sposobów na uzyskanie tych informacji:
    1. skontaktować się z osobą z instytucji odpowiedzialnej za wydawanie dowodów osobistych/zaświadczeń o obywatelstwie, np. z lokalnego komisariatu policji;
    2. samodzielnie odwiedzić biuro meldunkowe,
    3. zlecić to komuś innemu, upoważnionemu przez prawo – np. przedstawicielowi w miejscu pracy.

Kto może wziąć udział w przetargu ograniczonym?

Jeśli przetarg jest ograniczony, mogą w nim uczestniczyć wyłącznie obywatele polscy lub podmioty posiadające osobowość prawną („firmę”) w Polsce. To samo dotyczy obywateli UE i firm międzynarodowych, które mają siedzibę w Polsce. Jeśli firma nie została jeszcze założona, musi zostać zarejestrowana przed złożeniem wniosku.

Polecane: