Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:45

Czym jest kod CPV ?

A | A | A

Z definicji: CPV jest to „Wspólny słownik zamówień" stanowiący jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Kody te są zamieszczane w przez Zamawiających w publikowanych przez nich ogłoszeniach o przetargach.

Przykład:

Grafika nr 1 

 

 

 

Przydatnym dla Państwa narzędziem będzie z pewnością "Wyszukiwarka kodów cpv" znajdująca się w lewej kolumnie Informatora Przetagowego, dzięki której wpisując fragment opisu lub kodu cpv przedmiotu zamówienia pokaże się lista z kodami cpv oraz oryginalnymi nazwami przedmiotów zamówienia. 

 

Dzięki znajomości odpowiedniego kodu cpv możecie Państwa zdefiniować w naszych wyszukiwarkach konkretnie jaki przetarg Was interesuje oraz wprowadzić te kody cpv w zakładce Moje kryteria (usługa jest dostępna po wykupieniu abonamentu), dzięki czemu będziecie otrzymywać na e-mail raporty z przetargami wg kodów cpv - oczywiście nie ma konieczności korzystania z kodów cpv i wyszukując przetarg lub chcąc otrzymywać raport na e-mail można po prostu wybrać odpowiadającą Państwu branżę, dla której wcześniej serwis InformatorPrzetargowy.pl przypisał odpowienie kody cpv. Użytkownik może sprawdzić jakie kody cpv InformatorPrzetargowy.pl przypisał odpowiednim branżom przechodząc do którejś z kategorii KLIKNIJ TUTAJ oraz klikając w strzałkę przy którejś z podkategorii KLIKNIJ TUTAJ (Grafika nr 3). 

 

Grafika nr 2  

 

 

 

 

Grafika nr 3  

 

 

 

Z oryginalną strukturą drzewa kodów CPV można zapoznać się w naszej wyszukiwarce przetargów  „Wyszukiwarka przetargów"

 

Poniżej przedstawiony został schemat drzewa wraz z opisem poszczególnych jego elementów.

 

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia.

Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);

Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);

Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);

Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

 

Np.

Pierwsze dwie cyfry określają działy:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

 

Pierwsze trzy cyfry określają grupy:

 

Pierwsze cztery cyfry określają klasy:

 

Pierwsze pięć cyfr określa kategorie:

 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii:

I.

(XXXXXX00-Y)

 

II.

(XXXXXXX0-Y)

 

III.

(XXXXXXXX-Y)

 

 

 

Które kody wybiera Zamawiający: bardziej ogólne czy bardziej szczegółowe ?

 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy spojrzeć w jaki sposób myślą podmioty ogłaszające przetargi.

Instytucje zamawiające znajdują kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu ich zamówienia. Chociaż w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność wyboru przez instytucje zamawiające kilku kodów, ważne jest aby wybrać jeden kod jako nazwę zamówienia. Jeżeli stopień dokładności CPV okaże się niewystarczający, wówczas instytucje zamawiające powinny znaleźć dział, grupę, klasę lub kategorię, które w najlepszy sposób będą opisywać planowane zamówienie; kod bardziej ogólny można rozpoznać po większej liczbie zer.

 

 

Z powyższego wynika, iż Zamawiający zazwyczaj dokonując wyboru kodu CPV odpowiedniego dla przedmiotu zamówienia kieruje się zazwyczaj kluczem nazwy określającej przedmiot zamówienia. Określa precyzyjnie to czego potrzebuje i przypisuje temu odpowiedni kod CPV.

Np.

Jeżeli Zamawiający będzie chciał dokonać zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem to wybierze kody:

30.21.31.00-6 Komputery przenośne

48.62.40.00-8  Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)   

 

Jak widać Zamawiający wybrał dokładnie kod odpowiadający laptopom. A przecież mógł także wybrać coś bardziej ogólnego, np.

 

Oczywiście powyższa precyzja nie jest regułą. Zamawiający także wskazują bardziej ogólne kategorie (jak na powyższym rysunku), dlatego dobrą radą przy wyborze kodów CPV dla wizytówki Twojej firmy jest wybór ogólnej kategorii oraz trzech mniej ogólnych, np. dla sklepu komputerowego można wybrać następujące kody CPV:

 

   Chcesz otrzymywać przetargi na swoją pocztę e-mail? Zapoznaj się z ofertą.