Zarejestruj się | Data: 23 Styczeń 2017r. | Godzina 04:00
Chcesz otrzymywać przetargi na swoją pocztę e-mail? Zapoznaj się z ofertą.

Aktualności

A | A | A

Próg 50 tyś. euro! Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Dodano: 2013-08-10

"Dotyczy m. in. podniesienia progu od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do kwoty 50 000 euro oraz ustalenia zakazu pozaustawowego żądania stosowania procedur dokonywania wydatków o najmniejszej wartości, wprowadzenia zasady swobody wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach tzw. niepriorytetowych i obowiązku ujawniania informacji stanowiących podstawę oceny wykonawców oraz ograniczenia nadużywania kryterium ceny w rozstrzyganiu postępowań".

 

Projekt ustawy pdf (340 KB)

Obowiązujący tekst ustawy (743)

(pliki otwierają się w nowym oknie)

 

18-07-2013 skierowany do opinii BL;
18-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl