Zarejestruj się | Data: 17 Styczeń 2018r. | Godzina 07:42

Aktualności

A | A | A

PPP: Jak wyliczyć korzyści wariantu PPP – Value for money – kolejna publikacja EPEC
Dodano: 2017-02-06

"Przekazujemy Państwu publikację dotycząca ważnego etapu przygotowania projektu ppp czyli oszacowania tzw. „value for money” pt.  Ocena współczynnika Value for Money – VfM. Przegląd podejść i kluczowych koncepcji. Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim.

Publikacja EPEC pomaga lepiej zrozumieć czym właściwie jest analiza value for money i jakie ma znaczenie zarówno na etapie analiz przedrealizacyjnych, jak i na późniejszym etapie wyboru partnera prywatnego. Autorzy dokumentu przedstawiają stosowane podejścia do zagadnienia value for money w  różnych krajach europejskich takich jak Wielka Brytania, Francja, Holandia czy Niemcy, jak również odwołują się do doświadczeń australijskich czy kanadyjskich. Analizują szczegółowe zapisy wytycznych, jakie obowiązują w zakresie podejścia do ryzyk, stopy dyskontowej czy skutków nie podlegających wycenie.

Dokument został wzbogacony o załącznik - przedstawiający szczegółową analizę i porównanie trzech kluczowych obszarów oceny value for money. Raport ten stara się odpowiedzieć na pytanie co zalecają stosowne wytyczne w zakresie szacowania tego współczynnika, jak też jakie wyzwania i problemy pojawiają się w praktyce w poszczególnych państwach. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz pliki:

Ocena współczynnika Value for Money – VfM. Przegląd podejść i kluczowych koncepcji (PDF 1,53 MB)"

Źródło: www.ppp.gov.pl